ติดต่อเรา ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง สบค. 11

** หมายเหตุ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนเท่านั้น **