ประวัติส่วนตัวผู้จัดทำ

 

1. นางสาวสุวิมล กายแก้ว รหัสนักศึกษา 0632040199
ที่อยู่  : 254  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130
สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรติดต่อ :  091-826-2499

2. นายอรรถพงษ์ สมมุ่ง รหัสนักศึกษา 0632040127
ที่อยู่ : 321  หมู่ที่ 10 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรติดต่อ :  063-5034-932

3. นางสาวอรอุมา สุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 0632040140
ที่อยู่ : 76  หมู่ที่ 9 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรติดต่อ :  093-430-7839

 

 
 

: aornuma789@hotmail.com : Onauna_2541